Toimitusehdot

 
Verkkokaupan toimitusehdot 29.4.2016
 
 
Tilaussopimuksen syntyminen
Sopimus tuotteen tilauksesta syntyy, kun asiakas tilaa ja maksaa tuotteen Lip-Lap Laituri Oy:n verkkokaupassa.
 
Tuotteet ja tuotehinnat
Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiimme sisältyy arvonlisäveroa. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.
 
Maksutavat
Tilaukset voidaan maksaa ostoskorissa valittavissa olevilla maksutavoilla.
 
Toimitusmaksu
Pakkaus- ja toimituskulumme riippuvat valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan.
 
Toimitustavat
Tuotteet toimitetaan vain manner-Suomeen käyttäen Postin (kirje) tai DBSchenkerin (toimitus perille) palveluita. Tuotteet voi myös noutaa Vantaan toimipisteestä.
 
Toimitusaika
Ohjeellinen toimitusaika on maksimissaan yksi viikko tilauksesta.  Useimmiten lähetämme tuotteet jo seuraavan arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Poikkeuksena Kokoa itse -laituripaketit, jotka valmistetaan tilauksesta, ja joiden ohjeellinen toimitusaika on 2-4 viikkoa.
 
Ilmoitettu toimitusaika on aina arvio, ja Lip-Lap Laituri Oy:llä on oikeus sitä yksipuolisesti muuttaa kohtuullisessa määrin mikäli tuotannolliset tai Lip-Lap Laituri Oy:stä johtumattomat muut seikat sitä vaativat. Mikäli tällainen toimitusta viivästyttävä seikka ilmaantuu, Lip-Lap Laituri Oy pyrkii ilmoittamaan siitä viipymättä asiakkaalle. 
 
Tuotteen tarkastaminen
Vastaanottaessaan Tuotteen asiakkaan tulee tarkistaa, että Tuote vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä. Mikäli Tuote ei vastaa tilausvahvistuksessa esitettyä tai siinä on virhe, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä välittömästi Lip-Lap Laituri Oy:lle ja yksilöidä Tuotteessa mahdollisesti oleva vika tai puute.
 
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu.
 
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava etukäteen meille (Lip-Lap Laituri Oy - Vantaanpuistontie 23, 01730 Vantaa - puh. 09-276 4440 - lip-lap@lip-lap.fi) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä, postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
 
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
 
Tuotteen palautus
Jos peruutatte tilauksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. 
 
Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin.
 
Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.
 
Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta enintään (i) noin 25-50 euroa pientarvikkeiden ollessa kyseessä, (ii) noin 50-100 euroa keskikokoisen lähetyksen ollessa kyseessä, (iii) noin 500 euroa ison lähetyksen kohdalla.
 
Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Jos tuotetta on käytetty tai se on ollut hetkellisestikin kosketuksissa veden kanssa, arvon alenema on kuitenkin aina vähintään 20 %.
 
Tuoteinformaatio
Koska Lip-Lap Laituri Oy kehittää jatkuvasti Tuotteitaan, niiden mallit, mitat ja ominaisuudet saattavat muuttua. Tämän vuoksi verkkokaupassa, esitteissä ja Internet -sivulla annettu tuoteinformaatio on vain ohjeellista. Lip-Lap Laituri Oy on sidottu vain siihen tuoteinformaatioon, joka on nimenomaisesti mainittu tilausvahvistuksessa. Asiakas hyväksyy sen, että ne Lip-Lap Laituri Oy:n Tuotteet, jotka valmistetaan käsityönä, voivat poiketa vähäisessä määrin (enintään 5 %) annetuista mitoista. Sellaiset poikkeamat, joilla ei ole merkitystä Tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta, eivät tee Tuotteesta virheellistä tai muodosta virhettä Lip-Lap Laituri Oy:n toimituksessa.
 
Takuu
Lip-Lap Laituri Oy antaa itse valmistamilleen Tuotteille, mikäli tilausvahvistuksessa ei toisin mainita, viiden (5) vuoden materiaalitakuun seuraavin ehdoin:
 
Takuuaika alkaa Tuotteen toimituspäivästä. 
Takuu koskee vain sellaisia takuun piiriin kuuluvia vikoja, jotka ilmoitetaan Lip-Lap Laituri Oy:lle kirjallisesti takuun voimassaoloaikana. 
Takuu koskee vain sellaisia Tuotteita, joiden kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
Takuu ei ole voimassa EU-alueen ulkopuolella.
Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat Tuotteen normaalista kulumisesta, asiakkaan tai Tuotteen käyttäjän laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, Tuotteen asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä, hoidosta tai säilytyksestä annettujen ohjeiden (joko suullisten tai kirjallisten) noudattamatta jättämisestä, Tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Lip-Lap Laituri Oy:n antamia ohjeita.
Takuu ei myöskään koske Tuotteen vaurioita, jotka ovat aiheutuneet myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai muusta ulkopuolisesta tekijästä.  
Takuu ei kata kosmeettisia vikoja tai vahinkoja, joilla ei ole merkitystä Tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta.
Lip-Lap Laituri Oy:n tulee kohtuullisen ajan kuluessa takuuseen perustuvan vaatimuksen vastaanottamisesta korjata tai korvata takuun piiriin kuuluva vika. Lip-Lap Laituri Oy:llä on oikeus yksipuolisesti päättää siitä, korjaako se vian vai korvaako se sen toisen vastaavan Tuotteen luovuttamisella tai rahakorvauksella, joka vastaa vian aiheuttamaa Tuotteen arvon alentumista.
 
Vastuunrajoitukset
Asiakas on itse vastuussa Tuotteen valitsemisesta ja sen soveltumisesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.
 
Lip-Lap Laituri Oy ei ole vastuussa Tuotteelle aiheutuneesta vahingoista, joka on johtunut myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai muusta ulkopuolisesta tekijästä Lip-Lap Laituri Oy ei myöskään vastaa Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu asiakkaan tai Tuotteen käyttäjän laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, Tuotteen asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä, hoidosta tai säilytyksestä annettujen ohjeiden (joko suullisten tai kirjallisten) noudattamatta jättämisestä, Tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Lip-Lap Laituri Oy:n antamia ohjeita.
 
Lip-Lap Laituri Oy ei missään olosuhteissa vastaa Tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista henkilövahingoista tai vahingoista muulle omaisuudelle, ellei tuotevastuulain (694/1990) pakottavista säännöksistä muuta johdu.
 
Lip-Lap Laituri Oy:n tähän sopimukseen perustuva korvausvastuu rajoittuu aina joka tapauksessa enintään asiakkaan kyseisen tilauksen perusteella Lip-Lap Laituri Oy:lle maksamaan rahamäärään.
 
Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai velvoitteiden täyttämisen myöhästymisestä, mikäli se johtuu ennalta arvaamattomasta ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa (force majeure). Osapuolen, jonka suoritus estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta niin pian kuin mahdollista sekä suoritettava kohtuulliset toimenpiteet lievittääkseen ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle aiheutuvia menetyksiä. Lip-Lap Laituri Oy:llä on oikeus peruuttaa välittömästi ja ilman korvausvastuuta Tuotteen tilaus, mikäli ylivoimaisesta esteestä johtuva suorituksen täyttämättä jääminen tai viivästys jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää.
 
Riitojen ratkaisu
Lip-Lap Laituri Oy:n ja asiakkaan välisestä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen määrää, mikäli osapuolet eivät sovi hänen valinnastaan, edellä mainittu lautakunta. Välimiesmenettely tapahtuu suomenkielellä ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. 
 
Kuluttajalla on kuitenkin edellä sanotusta poiketen aina oikeus vaatia, että edellä mainitut riitaisuudet ratkaistaan yleisessä alioikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi (lisätietoja: www.kuluttajaneuvonta.fi, www.kuluttajariita.fi ja Verkkovälitteinen riidanratkaisu).
 
Muut ehdot
Lip-Lap Laituri Oy:llä on oikeus siirtää sen ja asiakkaan välinen osamaksu- tai luottosopimus rahoitusyhtiölle.
 
Lip-Lap Laituri Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä toimitusehtoja. Toimitusehtoja kuitenkin sovelletaan kuhunkin tilaukseen sen sisältöisinä kuin ne ovat olleet voimassa tilausajankohtana.  
 

Klarna Checkout
kauppiaan tiedot